Dịch vụ
     Snorkel Vietnam là một trong các bộ phận kinh doanh chính của Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Thăng Uy –thuộc Thăng Uy Group- với kinh nghiệm hơn 4 năm Đại Diện Độc Quyền chuyên Bán và cho Thuê Xe Nâng Người hãng Upright & Snorkel của Mỹ.